SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL
TECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

PRODUKCJA I MASZYNY - STAŁE OBNIŻENIE KOSZTÓW

Chcesz osiągnąć zwrot z inwestycji już od pierwszej wyprodukowanej sztuki? Dążysz do elastycznego dostosowania produkcji do zmian na rynku? Nasi eksperci ds. całkowitego kosztu posiadania (TCO) zapewniają wsparcie przez cały cykl życia instalacji produkcyjnych, urządzeń i wyposażenia dodatkowego, zapewniając przejrzystość wydatków i oszczędności w kluczowych obszarach produkcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o obrabiarki CNC, złożone linie montażowe lub odzież roboczą, jedną umową obejmiemy wszystkie aktywa klienta. Na całym świecie, w standaryzowany sposób i niezależnie

ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ NA POTRZEBY LIDERÓW RYNKU GLOBALNEGO

Bez względu na to, czy klient działa w branży przemysłu ogólnego, branży motoryzacyjnej lub spożywczej, my mamy odpowiednie doświadczenie do zapewnienia mu skutecznej obsługi. Nasi eksperci branżowi wiedzą wszystko o typowych procesach, technologiach i charakterystyce danego sektora. We współpracy z Państwem stworzymy niestandardowe i przyjazne dla budżetu kompleksowe rozwiązanie do zarządzania inwestycjami w produkcję i maszyny. W tym celu dokonujemy analizy procesów produkcyjnych, identyfikujemy potencjalne oszczędności, przeprowadzamy cyfryzację procesów i trwale redukujemy koszty.
W ten sposób uzyskujemy w pełni przejrzysty przegląd struktury kosztów instalacji produkcyjnych, w tym kosztów serwisu, udziału części zamiennych w kosztach oraz całkowitego zwrotu z inwestycji. Ponieważ jesteśmy dostawcą niezależnym, wszystkie urządzenia, niezależnie od producenta, są traktowane tak samo w naszych niestandardowych koncepcjach biznesowych. Często udaje nam się osiągnąć oszczędności przekraczające 15 procent, co może być jednym z powodów, dla których do grona naszych klientów należą światowi liderzy rynku motoryzacyjnego.

Elastyczna inżynieria finansowa

Oferujemy niespotykany dotąd poziom elastyczności, zwłaszcza w zakresie finansowania inwestycji. Weźmy na przykład długie okresy finansowania wstępnego. Firmy zajmujące się projektowaniem i budową maszyn oraz dostawcy z pierwszej ligi przemysłu motoryzacyjnego doskonale znają problemy wynikające z długiego okresu pomiędzy pierwszym zamówieniem a rozpoczęciem produkcji, podczas których ponoszą wysokie koszty inwestycyjne, lecz nie generują żadnych przychodów. My możemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie na ten okres dzięki elastycznym rozwiązaniom, takim jak model płatności za wyprodukowane części (pay-per-part), dzięki którym nasz klient płaci dopiero od momentu, w którym zaczyna generować przychody. Innymi słowy, zwrot z inwestycji (ROI) uzyskiwany jest już od pierwszej wyprodukowanej jednostki.

Dzięki temu i podobnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie utrzymać dodatnie przepływy pieniężne dla naszych klientów. Nawet wtedy, gdy nieuchronne są duże inwestycje w maszyny produkcyjne lub czynniki zewnętrzne wywierają nagły wpływ na produkcję. A w szczególności wtedy, gdy wymagane jest zarządzanie umowami i ich aktywne opracowywanie.

INCREASE FLEXIBILITY, REDUCE OVERALL COSTS

Interview with Florian Orth, lifecycle expert at CHG-MERIDIAN. 

Read on

CYFROWA OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Znaczna część wartości dodanej, którą tworzymy dla naszych klientów, wynika z szeroko zakrojonej cyfryzacji procesów. Przykładowo pomagamy optymalizować system umów, tak aby klient mógł je podpisywać cyfrowo, w prawnie wiążący sposób, bez konieczności sięgania po długopis i wysyłania papierowych kopii.
Możemy także ograniczyć liczbę interfejsów, zapewnić bezproblemową wymianę informacji i przyspieszyć procesy. Nasz system zarządzania technologią i usługami TESMA® jest kluczowym rozwiązaniem w tym zakresie, ponieważ umożliwia on zbieranie wszystkich danych administracyjnych i technicznych w czasie rzeczywistym.

Jedna umowa obejmująca wszystkie aktywa na całym świecie

robotic arm picking up vials and transporting them to another production line

Od laserowych maszyn do cięcia i spawania po roboty, pojazdy autonomiczne i systemy transportu komórkowego - wzajemnie połączony i zautomatyzowany zakład produkcyjny jest bardzo złożony. Zazwyczaj składa się on z wielu urządzeń produkcyjnych, często pochodzących od różnych producentów. Jeśli dodamy do tego zakłady działające za granicą, nakład pracy administracyjnej może się zwielokrotnić wraz ze wzrostem liczby zaangażowanych partnerów.

Nasze aktywne i elastyczne narzędzia do zarządzania umowami ograniczają złożoność procesów i poprawiają sytuację kosztową oraz ich planowanie. Dla naszych klientów tworzymy podsumowania nieprzejrzyście skonstruowanych umów dotyczące wszystkich producentów i aktywów, od obrabiarki CNC w hali produkcyjnej po chłodziarkę do wody w pokoju socjalnym. Nasi klienci otrzymują jedną umowę ramową, z jednolitym poziomem cen i przewidywalnymi ratami.

Bez względu na to, czy współpracujemy z firmą globalną lub taką, która chce się rozwijać na skalę międzynarodową, np. w Czechach, Meksyku lub Australii, nasze umowy po prostu dostosowują się do tempa jej rozwoju. Dzięki naszej sieci międzynarodowych biur jesteśmy zawsze do dyspozycji klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych niestandardowych koncepcji biznesowych.
TECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

ZARZĄDZAMY INFRASTRUKTURĄ PRZEMYSŁOWĄ. WYDAJNIE. ELASTYCZNIE. NA CAŁYM ŚWIECIE.

Jesteśmy międzynarodowym partnerem technologicznym i finansowym świadczącym usługi leasingu infrastruktury przemysłowej. Wspieramy klienta od momentu zakupu, poprzez etap użytkowania, aż po remarketing. Nasze niestandardowe koncepcje biznesowe, obejmujące wszystkie aspekty infrastruktury przemysłowej, od systemów magazynowych, zakładów produkcyjnych i maszyn po pojazdy do transportu wewnętrznego, robotykę i automatykę, pozwalają obniżyć koszty ogólne i zwiększyć elastyczność działalności. Dodatkowo jesteśmy całkowicie niezależni od indywidualnych producentów i banków.

Read on 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Material Handling – managing fleets efficiently

Do you want to reduce your material handling costs? Optimize administrative processes? Have a better overview of your international fleets?

Read on