SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL
TECHNOLOGIE MEDYCZNE

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI - ELASTYCZNE FINANSOWANIE

Inwestowanie w najnowsze technologie medyczne wiąże się z wysokimi kosztami. CHG-MERIDIAN bada inwestycje pod kątem ich rzeczywistej wartości dla szpitali i zakładów opieki zdrowotnej.

IDEALNA RÓWNOWAGA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Inwestowanie w najnowsze technologie medyczne wiąże się z wysokimi kosztami. CHG-MERIDIAN bada inwestycje pod kątem ich rzeczywistej wartości dla szpitali i zakładów opieki zdrowotnej.

Połączenie sprzętu medycznego i rozwiązań IT

Opieka zdrowotna bez informatyki jest dziś nie do pomyślenia, ponieważ odgrywa ona coraz ważniejszą rolę w wielu procesach roboczych. Ten trend będzie się utrzymywać, a w przyszłości sprzęt medyczny i komputerowy będą ze sobą jeszcze ściślej powiązane. Federacja niemieckich dostawców rozwiązań IT dla służby zdrowia (BVIT) stwierdza w swym raporcie branżowym z 2016 roku, że już ponad 90 procent praktykujących lekarzy i szpitali nie może funkcjonować bez rozwiązań IT. Podobne znaczenie przypisuje się w tym opracowaniu bezpieczeństwu IT oraz integracji sprzętu medycznego i komputerowego.

To właśnie w tej dziedzinie chcemy wykorzystać nasze doświadczenie w szerokim zakresie środowisk technologicznych, aby rozszerzyć nasz model biznesowy na sektor technologii dla służby zdrowia. Nasz rozległy zakres działalności umożliwia znalezienie odpowiedniego partnera, który spełni specyficzne potrzeby klienta na każdym etapie współpracy.

Dobro pacjenta a wyzwania ekonomiczne

Wdrażając efektywne systemy zarządzanie technologią, można doskonalić opiekę nad pacjentem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ogólnych. Osobisty doradca CHG-MERIDIAN wykona szczegółową analizę asortymentu urządzeń wchodzących w skład infrastruktury rozwiązań medycznych klienta.
Gdzie jest używany dany sprzęt i jak został sfinansowany? Wraz z naszymi partnerami idziemy jednak dalej. Gdzie występuje nadpodaż lub niedobór wyposażenia technicznego? Jak kształtują się koszty konserwacji? Czy można zoptymalizować proces zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne?

Możemy Państwu pomóc wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę handlowej i techniczną:

- Harmonizacja zapasów sprzętu
- Wymiana nieodpowiedniej technologii
- Redukcja liczby dostawców
- Korzystna utylizacja starego sprzętu
- Usprawnienie procesów

Nasze niestandardowe koncepcje biznesowe generują znaczne oszczędności i zapewniają wyższy poziom opieki nad pacjentami.
Nasi klienci odnoszą korzyści wynikające z usprawnienia procesów, ograniczenia ich złożoności, większej przejrzystości i obniżenia kosztów administracyjnych.

PRZEJRZYSTA KONTROLA KOSZTÓW - TESMA®

TESMA® zapewnia pełny wgląd w dostarczane przez nas urządzenia i powiązane dane serwisowe, zarówno w odniesieniu do aspektów technicznych jak i handlowych. Niezależnie od tego, czy platforma ta używana jest jako scentralizowana aplikacja, czy jako doskonałe rozwiązanie dodatkowe oferujące wiele otwartych interfejsów; niezależnie od tego, czy jest używana do zamawiania urządzeń, alokacji kosztów do pacjentów, czy też do spełniania wymagań dotyczących dokumentacji, dostosuje się ona do danego systemu organizacji opieki zdrowotnej w sposób elastyczny i zgodny z potrzebami każdego działu.

TESMA login screen on computer

ELASTYCZNE FINANSOWANIE I SKUTECZNE WSPARCIE DLA TECHNOLOGI MEDYCZNEJ

CHG-MERIDIAN zapewnia elastyczne finansowanie, a także skuteczne wsparcie i zarządzanie cyklem życia technologii, co pozwala tworzyć wartość dodaną.

CHG-MERIDIAN zapewnia elastyczne finansowanie sprzętu medycznego i komputerowego - wspólnie znajdziemy przejrzysty, dostosowany do indywidualnych potrzeb model rozliczeń. Klient płaci tylko za to, co wykorzystuje w najlepszy dla siebie sposób w ramach modelu „pay-as-you-earn” (płatność na podstawie dochodu), „pay-per-patient” (płatność uzależniona od liczby pacjentów), „pay-per-theater” (finansowanie sali operacyjnej) lub w ramach całościowego pakietu finansowania.

Pomagamy również dostosować wielkość inwestycji do celów komercyjnych (zwrot z inwestycji, budżet, koszty) i wymogów sprawozdawczości finansowej (US GAAP, IFRS itd.).

Skuteczne wsparcie - sprawne działanie

Dedykowany doradca CHG-MERIDIAN pomaga w pomyślnej realizacji inwestycji w branży medycznej oraz zapewnia wsparcie w zakresie jej ekonomicznej obsługi. Jest to jedna osoba odpowiedzialna za kontakty, z którą można bezpośrednio porozmawiać o wielu oferowanych przez nas usługach, takich jak zamówienia, montaż, konserwacja, odbiór i remarketing sprzętu medycznego i komputerowego:

  • Całościowe śledzenie urządzeń w TESMA®
  • Niezależne koncepcje w zakresie konserwacji i gwarancji
  • Tymczasowe wykorzystanie niedrogich urządzeń używanych lub zastępczych (przy współpracy z wybranymi partnerami)
  • Standaryzacja zarządzania materiałami eksploatacyjnymi

Bezpieczne zakończenie cyklu życia sprzętu, co również stanowi wartość dodaną

Jeśli cykl życia technologii medycznej dobiega końca, oferujemy wybór między zwrotem, modernizacją lub dalszym użytkowaniem. Firma CHG-MERIDIAN i nasi partnerzy zapewniają prawidłowy demontaż i całkowite usunięcie urządzeń.

Oprócz tworzenia wartości naszym głównym zadaniem jest ochrona danych. Urządzenia, których nie można ponownie wprowadzony na rynek, są utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z międzynarodowymi normami. Na zamówienie, w oparciu o obowiązujące normy międzynarodowe, przeprowadzamy również certyfikowane kasowanie danych z dysków i nośników zawierających wrażliwe dane pacjentów.

ELASTYCZNE MODELE FINANSOWANIA - TECHNOLOGIE MEDYCZNE

Całościowe finansowanie

Możemy również zaoferować pakiet finansowania całościowego, w którym klient płaci jedną ratę za sprzęt i usługi. Zakres tego rozwiązania jest bardzo szeroki - począwszy od finansowania komputerów stacjonarnych, sprzętu do obrazowania medycznego lub sterylnego laboratorium, aż po wyposażenie całej stołówki.

Model „pay-per-theater” (finansowanie sali operacyjnej)

Aby sfinansować wyposażenie sali operacyjnej, możemy zaproponować stawkę za całkowity jej koszt na podstawie przeprowadzonych operacji.

Model „pay-as-you-earn” (płatność na podstawie dochodu)

Ta indywidualna metoda finansowania pozwala rozłożyć koszty na cały okres użytkowania urządzenia. Wysokość rat leasingowych określana jest na podstawie oczekiwanych dochodów i wykorzystania sprzętu.

Model „pay-per-patient” (płatność uzależniona od liczby pacjentów)

Ta elastyczna metoda finansowania dostosowuje się do strumieni dochodów. Ewoluuje wraz z ryczałtowymi opłatami uzależnionymi od liczby pacjentów i jest również nimi objęta.