SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL
Zrównoważony rozwój

GOSPODARKA OBIEGOWA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU

Firma CHG-MERIDIAN specjalizuje się w renowacji produktów oraz ponownym wprowadzeniu ich do obiegu, w celu wydłużenia ich cyklu życia. Jesteśmy częścią gospodarki obiegowej, a nasz model biznesowy pomaga chronić zasoby i łagodzić zmiany klimatyczne.

Wspieramy naszych klientów w całym cyklu życia ich aktywów technologicznych, od wdrożenia i użytkowania po certyfikowane usuwanie danych, renowację i remarketing. Ponowne wykorzystywanie urządzeń zamiast ich nabywania i utylizacji pozwala chronić zasoby i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Odpowiedzialne zaopatrzenie

Zaopatrzenie w aktywa na podstawie rzeczywistych potrzeb; kodeks postępowania CHG-MERDIAN obowiązuje wszystkich partnerów w celu zapewnienia zgodności z normami środowiskowymi i społecznymi.

Ekologiczna dystrybucja

Dostawa aktywów do klienta; wysyłka w opakowaniu wielorazowego użytku

Faza użytkowania przez klienta

Faza użytkowania przez klienta; różny okres użytkowania

Bezpieczne usuwanie danych

Wrażliwe dane firmowe są całkowicie usuwane z wykorzystaniem certyfikowanej procedury po odbiorze aktywów eraSURE®).

Renowacja

Aktywa są poddawane kontroli i profesjonalnej renowacji; poddajemy je recyklingowi tylko wtedy, gdy naprawa nie jest możliwa lub wymaga tego poziom bezpieczeństwa określony przez klienta.

Remarketing

Aktywa są wprowadzane na rynek wtórny za pośrednictwem partnerów handlowych.

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie aktywów przedłuża okres ich trwałości użytkowej.

carbonZER0

Emisja dwutlenku węgla jest kompensowana przez cały cykl życia aktywów, od produkcji i użytkowania do ponownego wprowadzenia na rynek.

PC being refurbished

Nasze Centra Technologiczne

Od 20 lat odnawiamy używany sprzęt w naszych Centrach Technologicznych. Urządzenia są poddawane renowacji wizualnej i technicznej zgodnie z zasadami „Green IT”. Posiadamy również globalną sieć certyfikowanych partnerów zajmujących się renowacją sprzętu, którzy działają lokalnie zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi normami. Jesteśmy dumni z tego, że nasz wskaźnik renowacji wynosi aż 96 procent. Ale co z pozostałym sprzętem? Wszystkie urządzenia, których nie może być ponownie wykorzystać, są w zrównoważony sposób zawracane do obiegu materiałowego przez naszego certyfikowanego partnera w zakresie recyklingu.

carbonZER0

Oprócz eliminacji i ograniczania emisji CO₂ poprzez wdrożenie holistycznego podejścia do cyklu życia, kompensacja tej emisji jest ważnym krokiem na drodze do bardziej zrównoważonej działalności, który pozytywnie przyczynia się do łagodzenia negatywnych zmian klimatycznych. Dlatego też opracowaliśmy rozwiązanie carbonZER0, dzięki któremu firmy mogą dzierżawić aktywa IT w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Polega ono na pełnej kompensacji emisji CO₂ generowanego na etapie produkcji, transportu, użytkowania i wycofania z eksploatacji dzierżawionych aktywów IT. Płatności za kompensację emisji CO₂ są realizowane poprzez bezpośrednie inwestycje w certyfikowane i uznane na arenie międzynarodowej projekty ograniczania zmian klimatycznych, co nie wymaga od klientów dodatkowego czasu ani wysiłku.

Od 2021 roku firma CHG-MERIDIAN będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Aby to osiągnąć, chcemy wyeliminować, zredukować lub skompensować wszystkie emisje CO₂ generowane w trakcie naszej działalności.