SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Oferujemy innowacyjne rozwiązania do zarządzania technologią na poziomie międzynarodowym.
Obniżaj koszty, zwiększaj elastyczność i buduj bardziej zrównoważoną przyszłość!

IT

Cyfrowe środowisko pracy: Branża IT rozwija się w błyskawicznym tempie i staje się kluczowa z punktu widzenia konkurencyjności. Zaprojektuj i sfinansuj z nami swe cyfrowe miejsce pracy, aby nadążać za wszelkimi innowacjami!

WIĘCEJ INFORMACJI 
Przemysł

Wydajne zarządzanie: Zglobalizowane rynki wymagają bardzo dynamicznego podejścia. Optymalizuj finansowanie produkcji i logistyki, upraszczaj treść zawieranych umów i zwiększaj elastyczność zarządzania flotą. Zwiększ tempo wszystkich wykonywanych działań!

WIĘCEJ INFORMACJI 
Opieka zdrowotna

Inteligentne zastosowanie: Nowoczesny system opieki zdrowotnej jest niezwykle kosztochłonny. Nasza firma zapewnia pomoc oferując proste rozwiązania finansowe w zakresie najnowocześniejszych technologii medycznych i systemów IT dla szpitali - w celu zapewnienia lepszej opieki nad pacjentami!

WIĘCEJ INFORMACJI 
Łączymy specjalistyczną wiedzę techniczną z inżynierią finansową w trzech głównych obszarach, tzn. IT, technologii przemysłowej i technologii ochrony zdrowia. Nie jesteśmy związani z konkretnymi producentami lub bankami, lecz ściśle współpracujemy z Państwem, aby opracować zrównoważoną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb koncepcję biznesową.

carbonZER0

Bardziej zrównoważone zamówienia w obszarze IT
WIĘCEJ INFORMACJI 

eraSURE®

Maksymalne bezpieczeństwo - certyfikowane rozwiązanie do usuwania danych
WIĘCEJ INFORMACJI 

TESMA® Login

Wgląd, przejrzystość, wizja
Zarejestruj się już teraz 

Blog

Najnowsze informacje i spostrzeżenia
Więcej informacji 

Usuwanie danych, remarketing wiele innych usług

NASZE CENTRA TECHNOLOGICZNE