SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL
Leasing neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla

carbonZER0 - neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla

Zrównoważony rozwój stał się czynnikiem wyróżniającym na rynku. Rozwiązanie carbonZER0 zapewnia, że każdy etap produkcji, transportu, użytkowania oraz wycofania z eksploatacji aktywów IT finansowanych przez CHG-MERIDIAN może być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Firmowe komputery stacjonarne, smartfony i serwery emitują tony gazów cieplarnianych, przy czym większość emisji CO₂ generowanych jest podczas produkcji. Dlatego też od ponad 40 lat CHG-MERIDIAN oferuje usługi związane z wycofywaniem urządzeń z eksploatacji, które polegają na profesjonalnej renowacji i zrównoważonym ponownym wprowadzeniem do użytku urządzeń IT, zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej. Teraz, dzięki rozwiązaniu carbonZERO, idziemy o krok dalej. Po raz pierwszy nasi klienci mogą kompensować emisję CO₂ generowaną w fazie produkcji, transportu, użytkowania i wycofywania z eksploatacji swoich dzierżawionych aktywów IT.

carbonZER0 - finansowanie aktywów IT bez negatywnego wpływu na klimat

Oprócz zapewniania środków eliminacji i ograniczania emisji CO₂ kompensacja tej emisji jest ważnym krokiem na drodze do bardziej zrównoważonej działalności, który pozytywnie przyczynia się do łagodzenia negatywnych zmian klimatycznych. Dzięki naszemu systemowi finansowania carbonZER0 klienci mogą zapłacić za pełną kompensację emisji CO₂ generowanych przez swe aktywa IT. Ta opcja finansowania jest dostępna na całym świecie, a uzyskane środki przeznaczane są na finansowanie certyfikowanych projektów mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Powoduje ona jedynie nieznaczny wzrost miesięczna raty leasingowej. Przykładowo koszt zapewnienia neutralności jednego smartfona pod względem emisji dwutlenku węgla wynosi zaledwie kilka centów.

5 reasons to choose carbonZER0

Find out more in our e-flyer 

Download E-flyer 

                    

Obliczanie poziomu emisji CO2

System finansowania carbonZER0 nie wymaga nie wymaga od klientów dodatkowego czasu ani wysiłku. Korzystają oni z zalet kompletnego pakietu, który umożliwia im wybór i zarządzanie projektami łagodzącymi zmiany klimatyczne, a także obejmuje uznane certyfikaty emisji oraz sposoby obliczania emisji CO₂ przy użyciu certyfikowanej metodologii zgodnej ze standardem Greenhouse Gas Protocol. Obliczenia uwzględniają produkcję, transport oraz energię elektryczną zużywaną w fazie użytkowania i pod koniec okresu trwałości użytkowej aktywów IT. Uwzględniamy również wszelkie różnice związane z typem i producentem urządzeń poprzez naliczenie procentowego narzutu.

Kompensacja emisji CO2

Po zakończeniu obliczeń następuje kompensacja generowanych gazów cieplarnianych. Można ją przeprowadzić na różne sposoby, np. poprzez zakup certyfikatów na dobrowolnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla lub poprzez bezpośrednie inwestowanie w projekty mające na celu łagodzenie zmian klimatycznych. Ważnym krokiem jest ich wybór i regularna kontrola. Poprzez carbonZER0 firma CHG-MERIDIAN wspiera uznane i certyfikowane na arenie międzynarodowej projekty łagodzenia zmian klimatycznych. Wszystkie z nich zapewniają zrównoważony rozwój na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym w poszczególnych krajach, zgodnie z 17 celami zrównoważonego rozwoju ONZ. W zamian klient otrzymuje certyfikat potwierdzający ograniczanie emisji CO₂. Gwarantuje to, że oszczędności zostaną wykorzystane do kompensacji emisji CO₂ tylko raz; odpowiednie certyfikaty są następnie wycofywane z oficjalnych rejestrów. Zarówno certyfikat, jak i informacje o tym, które aktywa są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, można łatwo przeglądać w formie cyfrowej w TESMA®, gdzie są one prezentowane w przejrzysty i nieskomplikowany sposób.

Łagodzenie zmian klimatycznych to nasz obowiązek

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Klienci i inwestorzy od dawna wymagają zrównoważonych rozwiązań, a to, co kiedyś mogło być kwestią poboczną, jak np. neutralne klimatycznie praktyki biznesowe czy tzw. „Green IT”, obecnie często ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Ochrona środowiska to teraz cel korporacji, a zrównoważone zaopatrzenie to nasz moralny obowiązek. Zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym stały się koniecznością dla firm, patrząc na ten proces z perspektywy środowiskowej, społecznej i handlowej. carbonZER0 pozwala naszym klientom nie tylko poprawić swój wizerunek dzięki finansowaniu rozwiązań IT neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, lecz także umożliwia w prawdziwie pozytywny i przejrzysty sposób zmniejszyć ich ślad węglowy.

Oliver Schorer, Member of the Board of Management

„Nasi klienci mogą po prostu dodać usługę do swojego istniejącego zamówienia bez żadnych dodatkowych kłopotów. Dbamy o wszystko za nich, łącznie z dokonaniem płatności offsetowej na certyfikowane projekty klimatyczne”

Łagodzenie zmian klimatycznych to nasz obowiązek

Klienci i inwestorzy od dawna wymagają zrównoważonych rozwiązań, a to, co kiedyś mogło być kwestią poboczną, jak np. neutralne klimatycznie praktyki biznesowe czy tzw. „Green IT”, obecnie często ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Ochrona środowiska to teraz cel korporacji, a zrównoważone zaopatrzenie to nasz moralny obowiązek. Zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym stały się koniecznością dla firm, patrząc na ten proces z perspektywy środowiskowej, społecznej i handlowej. carbonZER0 pozwala naszym klientom nie tylko poprawić swój wizerunek dzięki finansowaniu rozwiązań IT neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, lecz także umożliwia w prawdziwie pozytywny i przejrzysty sposób zmniejszyć ich ślad węglowy.

 Lukas DI - SE
Leads the way in circular IT solutions

Lack of resources and climate change are priority issues globally; More and more measures are being introduced with the aim of transitioning to a circular economy. It is the combination of innovative solutions and sustainable choices that takes society forward in the pursuit of a circular economy. For CHG-MERIDIAN, this is about having sustainability as its core focus and it's not just empty words....  (article in Swedish)

Read the whole article 

Have a question?

Are you looking for answers or consulting? Contact us! Our experts will be pleased to advise you.

Your contact details

Your message