SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL
TESMA

TESMA | ŁATWY SPOSÓB WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII

Na bazie naszego doświadczenia w zakresie cyklu życia technologii zarządzamy wszystkimi rodzajami urządzeń, począwszy od smartfonów i laptopów po technologie medyczne i wózki widłowe. tesma to platforma, za pomocą której wdrażamy nasze niestandardowe koncepcje biznesowe, minimalizując jednocześnie koszty i obciążenia administracyjne. Nie bez znaczenia jest także fakt, że znacznie ułatwia to pracę naszych klientów, ponieważ wiele procesów jest niezwykle prostych i wygodnych, bez konieczności obsługi dokumentów w formie papierowej.

100% WGLĄD UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE LEPSZYCH DECYZJI

Na bazie naszego doświadczenia w zakresie cyklu życia technologii zarządzamy wszystkimi rodzajami urządzeń, począwszy od smartfonów i laptopów po technologie medyczne i wózki widłowe. tesma to platforma, za pomocą której wdrażamy nasze niestandardowe koncepcje biznesowe, minimalizując jednocześnie koszty i obciążenia administracyjne. Nie bez znaczenia jest także fakt, że znacznie ułatwia to pracę naszych klientów, ponieważ wiele procesów jest niezwykle prostych i wygodnych, bez konieczności obsługi dokumentów w formie papierowej.

DANE NAPĘDZAJĄCE PROCESY

Inną zaletą platformy tesma jest stale rozwijana zdolność do łączenia się z innymi systemami i współdzielenia z nimi danych, co umożliwia bardziej szczegółową analizę i skuteczniejsze działania oparte na uzyskanych informacjach. Wstępnie określone widoki zapewniają szybkie odpowiedzi na popularne pytania związane przykładowo z okresem leasingu, strukturą portfolio oraz liczbą nowych odebranych aktywów.

ŁATWIEJSZA PRACA

tesma to prosta obsługa, mniejsze obciążenie pracą i więcej czasu na wykonanie ważniejszych zadań. Takie elementy jak intuicyjny interfejs użytkownika, przejrzyste panele nawigacyjne i płynne przepływy pracy ułatwiają wdrożenie zautomatyzowanych procesów w ramach cyklu życia. Zarządzanie powtarzającymi się zadaniami jeszcze nigdy nie było tak proste. Ogranicza to znacznie koszty procesu i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego. Do tego praca staje się o wiele przyjemniejsza.

PLATFORMA GOTOWA NA PRZYSZŁOŚĆ

tesma to otwarta platforma. Otwarta w zakresie integracji różnych stron w procesie, takich jak dostawcy usług, producenci i partnerzy. Dotyczy to również integracji użytkowników, którzy z łatwością mogą samodzielnie wykonać szereg zadań, takich jak wybór urządzenia, zamówienia i dokanania zwrotu.

Dostęp do naszych danych jest również otwarty. Klienci mogą je przeglądać i wykorzystywać zarówno w naszym jak i we własnym systemie. Należy także dodać, że tesma jest w pełni gotowa na przyszłość. Dostosowuje się ona do zmieniających się warunków, a jej modułową architekturę opartą na interfejsach API można w każdej chwili rozbudować w zależności od indywidualnych potrzeb.

WSPÓŁPRACA Z TESMA – CODZIENNE ZADANIA STAJĄ SIĘ PROSTSZE

tesma ułatwia administrowanie technologiami - od strategicznego planowania po zaopatrzenie, kontrolę finansową oraz zarządzanie aktywami IT lub innymi. Pełny wgląd pozwala podejmować właściwe decyzje, a bardziej skuteczne środki zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy. Wykonywanie wielu zadań staje się łatwiejsze, wygodniejsze i bardziej intuicyjne.

Jak zatem działa to w praktyce? Oto doskonały przykład:

WARTOŚĆ DODANA W WIELU DZIAŁACH

tesma ułatwia zarządzanie technologiami. Do tego praca staje się o wiele przyjemniejsza. Jak to wygląda w praktyce? Oto kilka przykładów.

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

ZAOPATRZENIE

KONTROLA FINANSOWA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE