SEARCH
REGION: POLAND
SYSTEM ZARZĄDZANIA AKTYWAMI I UMOWAMI

TESMA®: IDEALNE POŁĄCZENIE DWÓCH ŚWIATÓW

Naszym głównym celem jest zmniejszenie nakładu pracy i wspieranie KLIENTÓW ORAZ ICH firmy na każdym etapie cyklu życia technologii. Podstawą tego jest rozwiązanie TESMA®, które w pełni integruje informacje handlowe i techniczne. Zarządzanie cyklem życia jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki aplikacji TESMA® na smartfony.

WGLĄD, PRZEJRZYSTOŚĆ, WIZJA

Zarządzanie technologią może być skomplikowanym procesem. Dlatego stworzyliśmy aplikację TESMA® stanowiącą inteligentny punkt połączenia sfery handlowej i technicznej. Może z niej korzystać wiele działów w firmie klienta. TESMA® w czasie rzeczywistym zapewnia dostęp do centralnej bazy danych obejmującej wszystkie kluczowe informacje biznesowe. Rozwiązanie to zapewnia przejrzystość danych.

Wsparcie na wszystkich etapach

Drukarki, smartfony, laptopy, a nawet wózki widłowe - potrzebujesz kompletnego i spójnego rozwiązania, aby efektywnie zarządzać swym sprzętem. TESMA® zapewnia wsparcie w czasie rzeczywistym na wszystkich etapach cyklu życia produktu - wystarczy jedno kliknięcie. Oprogramowanie umożliwia elastyczne prowadzenie administracji oraz kontroli finansowej, a także dokładne raportowanie w zakresie wszystkich technologii i jest cennym narzędziem decyzyjnym w codziennym zarządzaniu technologią. TESMA® poprawia również wydajność procesów w organizacji, co oznacza oszczędności w zakresie ogólnych kosztów procesów.

TESMA® zapewnia całkowitą przejrzystość zarządzania technologią, niezależnie od tego, czy chodzi o zaopatrzenie, kontrolę finansową, księgowość lub IT.

Ponieważ TESMA® skutecznie łączy sferę handlową i techniczną, nasi klienci mogą liczyć na pełną przejrzystość w całym cyklu życia technologii - od doradztwa i wdrożenia po odbiór urządzeń i certyfikowane usuwanie danych.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych nie jest naszym celem jedynie pod koniec cyklu życia sprzętu IT. Regularnie badamy także poziom bezpieczeństwa przy użyciu TESMA®. Obecnie rozwiązanie TESMA® ma ocenę A+, czyli najwyższą możliwą ocenę bezpieczeństwa serwerów internetowych.

Śledzenie aktywów w aplikacji TESMA®

Zalety tego rozwiązania są oczywiste - aplikacja TESMA® (Android i iOS) opracowana przez CHG-MERIDIAN umożliwia śledzenie aktywów bezpośrednio na smartfonie. Korzystając z aparatu w smartfonie lub łącząc go z ręcznym skanerem, można skanować i automatycznie przydzielać numery seryjne wszystkich aktywów. Aplikacja następnie przesyła te dane do TESMA®.

Zalety

 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki wydajnemu, automatycznemu dokumentowaniu aktywów, ich numerów seryjnych oraz innych informacji, w tym przypisywania do zamówień w celu usprawnienia operacji odbioru w magazynie
 • Automatyczne zmiany statusu i szybkie aktualizacje informacji o aktywach, na przykład podczas wymiany aktywów w miejscu pracy
 • Przejrzystość przy ocenie czasu przetwarzania i poziomu usług
 • Eliminacja podatnych na błędy procesów wykonywanych ręcznie, takie jak wpisywanie numerów seryjnych lub sprawdzanie list w programie Excel
 • Mniej czasu i pieniędzy poświęconych na zarządzanie aktywami
 • Integracja z TESMA® zapewniająca wgląd w czasie rzeczywistym

 

TESMA®

For maximum financial and technological transparency.

Wiele pytań, jedna odpowiedź: TESMA®

TESMA® dostarcza decydentom z różnych działów odpowiedzi na ważne pytania dotyczące ich środowiska technologicznego i poszczególnych zasobów. Rozwiązanie to przykładowo dostarcza informacje na temat konfiguracji urządzeń, wzorców użytkowania i dostępnego budżetu. W codziennej pracy raporty dotyczące kontroli finansowej oprogramowania ułatwiają planowanie budżetu, zużycia i wydajności.

Na etapie wycofania z eksploatacji rozwiązanie to generuje informacje o stanie aktywów, okresie użytkowania oraz planowanym i zakończonym wycofaniu z eksploatacji. TESMA® obsługuje również cały proces usuwania danych z urządzeń IT, które są przetwarzane w naszych Centrach Technologicznych.

WSPARCIE NA WSZYSTKICH POZIOMACH

TESMA® zapewnia całkowitą przejrzystość zarządzania technologią, niezależnie od tego, czy chodzi o zaopatrzenie, kontrolę finansową, księgowość lub IT.

Dla osób podejmujących decyzje o charakterze komercyjnym TESMA® oferuje nieskomplikowaną metodę wykonywania przejrzystej kontroli kosztów, w tym ich alokacji w poszczególnych centrach kosztów. Nie wymaga to żadnych dodatkowych nakładów ani kosztów. Osoby podejmujące decyzje w branży IT korzystają z kompleksowych przeglądów wykonywanych przy użyciu TESMA®. Mogą one przykładowo obejmować pełną inwentaryzację aktywów i zapewniać łatwy dostęp do lokalizacji i centrum kosztów. Dzięki temu osoby te zawsze wiedzą, które aktywa zostały zamówione i dostarczone, które nadal znajdują się w magazynie oraz które zostały już zainstalowane. TESMA® zapewnia też bardziej przejrzysty proces zakupów. Scentralizowana platforma zamówień umożliwia bezproblemowe składanie zamówień w trybie online, przy wykorzystaniu przepływów pracy specyficznych dla klienta i jasnych procesów zatwierdzania. Rozwiązanie to znacznie ułatwia integrację sklepów dostawców. Natychmiast po dostarczeniu aktywów można zeskanować ich numery seryjne, udokumentować oraz odpowiednio zmodyfikować status urządzeń oraz inne informacje o tych aktywach. Ręczne sprawdzanie list nie jest już konieczne, a dane są natychmiast dostępne dla innych użytkowników.

Krótki opis TESMA®

               

Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, aktualne i zapewniające doskonałą łączność

Łączność w pełnym zakresie - TESMA® współdzieli zapisane dane z własnymi systemami i udostępnia je do dalszego przetwarzania. Szereg interfejsów ułatwia integrację z systemami innych firm, więc zarówno eksportowanie jak i importowanie danych jest proste i bezproblemowe.

Stale rozwijamy TESMA®, aby jeszcze bardziej uprościć wydajne zarządzanie technologią. Natomiast aplikacja to bardzo przyjazne dla użytkownika narzędzie, które zawsze zapewnia aktualne informacje na temat technologii.

TESMA® to rozwiązanie wielu problemów związanych z zarządzaniem technologią i zapewnia wsparcie, w przypadku, gdy klient:

 • musi zarządzać dużą liczbą aktywów;
 • musi alokować wiele kosztów;
 • musi wykonywać wiele działań związanych z kontrolą finansową;
 • posiada zdywersyfikowaną i złożoną organizację z dużą liczbą lokalizacji krajowych i/lub międzynarodowych;
 • wymaga przejrzystych rozwiązań w zakresie zarządzania i kontroli nad portfelem technologii;
 • chce łączyć dane technologiczne i finansowe

 

TESMA® to nowy poziom wydajności. Oprogramowanie to stanowi najlepszy przykład tego, jak łatwo i skutecznie można zarządzać technologią poprzez inteligentne połączenie danych handlowych i technologicznych.

Pobierz

 • TESMA® eFlyer - English

  pdf, 4 MB
 • TESMA® Onepager - English

  PDF, 507 KB