SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL
CZTERY PRZYKŁADY

WSPÓŁPRACA Z TESMA – CODZIENNE ZADANIA STAJĄ SIĘ PROSTSZE


ZARZĄDZANIE AKTYWAMI PRAKTYCZNIE BEZ UDZIAŁU KLIENTA

David ma wszystko pod kontrolą: Jako kierownik działu IT wie, że oddział w Neustadt potrzebuje trzech nowych komputerów. Drukarka zamówiona przez Toma z działu marketingu już jedzie do jego domu. Usługodawca już działa w sprawie zgłoszenia serwisowego Pana Wielanda. A sprzedawcy wiedzą, że muszą zwrócić urządzenia do przyszłego tygodnia. Dane są też usuwane w profesjonalny sposób.

Uporządkowanie tych procesów nie zajęło mu wiele czasu, ponieważ jedno oprogramowanie łączy go z innymi współpracownikami, producentami i usługodawcami. Po skonfigurowaniu procesy zarządzania działają samodzielnie na platformie tesma lub w systemie użytkownika. Zapewnia to doskonałe podstawy działania niestandardowych koncepcji biznesowych CHG-MERIDIAN oraz znacznie odciąża Davida, dzięki czemu może skupić się na innych ważnych zadaniach swojego działu IT.

 

 

JAK TO OSIĄGNĄĆ? ZA POMOCĄ PLATFORMY TESMA.

Dostępność wszystkich danych dotyczących aktywów w celu ułatwienia oceny potrzeb

Zautomatyzowane procesy wysyłki

Samoobsługowy tryb rozwiązywania problemów

ZALETY BEZPOŚREDNIEGO ZAOPATRZENIA

Tom z działu marketingu docenia to, że za pośrednictwem samoobsługowego portalu może samodzielnie zamawiać nowe urządzenia do pracy. Dzięki temu ma wybór pomiędzy  modelami laptopów, a także możliwość zamówienia lepszego smartfona za dopłatą. Eliminuje to konieczność wykonywania oceny potrzeb, co sprawia, że David, kierownik działu IT, ma mniej pracy.

Marie z działu zaopatrzenia także korzysta z zalet tego rozwiązania. Cyfrowe przepływy pracy łączą ją z szeregiem partnerów i dostawców. Może na przykład kupić w pakiecie sprzęt dla nowego członka działu zespołu sprzedaży. Jedno kliknięcie umożliwia dodanie laptopa, smartfona, akcesoriów i powiązanych usług do tego samego koszyka. A zamówienia związane z leasingiem i zakupami są automatycznie wysyłane do odpowiednich dostawców i usługodawców.

 

 

JAK TO OSIĄGNĄĆ? ZA POMOCĄ PLATFORMY TESMA.

Cyfrowa integracja dowolnej liczby dostawców

Samoobsługa lub zamówienia zbiorcze

Wszystkie dane w jednym systemie

ANALIZY UPRASZCZAJĄCE KONTROLĘ FINANSOWĄ

Laura z działu finansowego przygotowuje budżet na kolejny kwartał. Po zalogowaniu ma wgląd w wydatki zaplanowane na najbliższe trzy miesiące. Potrzebuje więcej informacji dotyczących jednego stanowiska, a trzy kliknięcia później przegląda raport z zestawieniem kosztów wygenerowanych w maju w zakładzie w Bordeaux. Następnie szybko sprawdza harmonogramy leasingu zapisane w  cyfrowym formacie.

Dodatkowo aura może  znacznie szybciej zatwierdzać faktury. W tym celu jednym kliknięciem pobiera do swojego systemu odpowiednie dane - bezpośrednio z platformy tesma, za pośrednictwem interfejsu EDI. Dzięki temu uzgadnianie należnych kwot jest teraz znacznie prostsze.

Od planowania budżetu po zatwierdzanie faktur - Laura uzyskuje wszystkie potrzebne informacje na temat strumieni płatności dotyczących wszystkich urządzeń bezpośrednio z platformy tesma. Dzięki temu ma dostęp do wiarygodnych oraz wysokiej jakości danych, na których może opierać swoje decyzje.

 

 

JAK TO OSIĄGNĄĆ? ZA POMOCĄ PLATFORMY TESMA.

Cyfrowe przepływy pracy to łatwiejsze budżetowanie, planowanie zużycia i przepustowości

Zarządzanie i alokacja kosztów w oparciu o miejsca, w których są one ponoszone, w tym w skali międzynarodowej

Szybki wgląd w strumienie płatności - dane dostępne w formacje cyfrowym poprzez interfejs EDI

LEPSZE STRATEGICZNE DECYZJE KIEROWNICTWA

Dyrektor Generalny Angelika z przyjemnością korzysta z oprogramowania tesma. Zapewnia ono wgląd w kluczowe dane liczbowe, skutecznie automatyzuje zarządzanie aktywami i zaopatrzeniem oraz umożliwia bezproblemowy przebieg pracy zdalnej. Rozwiązanie  tesma zapewnia jej inteligentne łączenie i analizowanie danych na temat aktywów z różnych systemów, co znacznie ułatwia podejmowanie dobrych decyzji. Jej firma zrobiła duży krok w kierunku zrównoważonej transformacji cyfrowej.

Ma ona również informacje na temat śladu węglowego floty urządzeń, ponieważ dostęp do raportu z przeglądem kompensacji emisji dwutlenku węgla dla każdego urządzenia jest szybki i łatwy. Dane te mogą również zainteresować wielu innych pracowników. W połączeniu z możliwością swobodnego wyboru urządzeń, taki poziom dostępu do informacji stanowi impuls do dalszego budowania marki pracodawcy.

 

 

JAK TO OSIĄGNĄĆ? ZA POMOCĄ PLATFORMY TESMA.

Automatyzacja zarządzania aktywami i zaopatrzeniem, także na szczeblu międzynarodowym

Budowanie marki pracodawcy

Wykorzystanie danych z platformy tesma we własnych systemach