SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL
TECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

MAGAZYNY I LOGISTYKA - ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE UŻYTKOWANIA

Chcesz skutecznie zarządzać szeroką gamą urządzeń logistycznych? W różnych lokalizacjach i na skalę międzynarodową? Potrzebujesz elastycznych rozwiązań, które dostosują się do zawartych umów i czasu trwania projektów? Możemy zapewnić wsparcie przy użyciu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zoptymalizowanych pod względem całkowitego kosztu posiadania (TCO) w zakresie wszystkich urządzeń logistycznych klienta. Dotyczy to wszystkich producentów i rodzajów aktywów. Klient odnosi korzyści wynikające z usprawnienia procesów, nowego wymiaru elastyczności i - co jest tak samo ważne - niższych kosztów.

Zarządzanie logistyką - na skalę międzynarodową, w zakresie wszystkich zasobów, zoptymalizowane pod kątem całkowitego kosztu posiadania (TCO)

Pojazdy do transportu bliskiego, suwnice, kontenery ładunkowe, maszyny do paletyzacji - czynności magazynowe i logistyczne wymagają wykorzystania szerokiej gamy urządzeń, często dostarczanych przez różnych producentów. Każdy typ sprzętu zużywa się w inny sposób, a jego okres użytkowania jest odpowiednio zróżnicowany. Jeśli dodamy do tego lokalizacje rozrzucone na całym świecie i - zwłaszcza w logistyce kontraktowej - umowy o świadczenie usług na czas określony, to efektywne zarządzanie aktywami i umowami staje się wyzwaniem równie złożonym, co kluczowym dla osiągnięcia sukcesu.

Rozwiązania logistyczne szyte na miarę...

Nasi eksperci ds. całkowitego kosztu posiadania (TCO) są do Państwa dyspozycji. Ocenią on wymagania, wykorzystując swe wieloletnie doświadczenie w branży oraz rozległą wiedzę z zakresu logistyki i inżynierii finansowej. Jakich procesów dotyczy wymagane rozwiązanie? W jakich krajach? Jakie urządzenia są potrzebne? Na jakich warunkach? Jaki partner serwisowy wchodzi w grę? Na jakim obszarze standaryzacja pomoże zwiększyć wydajność?
W oparciu o te czynniki oraz aspekty dotyczące całkowitego kosztu posiadania (TCO) znajdujemy optymalne rozwiązanie użytkowe, a następnie łączymy wszystkie elementy w jedną umowę z jedną, przewidywalną ratą leasingową. Niezależnie od indywidualnych producentów i banków.

...na skalę międzynarodową

Działasz na terenie więcej niż jednego kraju lub na kilku kontynentach? Dzięki naszej sieci międzynarodowych biur jesteśmy zawsze do dyspozycji klienta. Możemy z łatwością dostosować wszystkie umowy do uwarunkowań podatkowych i prawnych różnych krajów. Nie ma to wpływu na treść umowy, której warunki pozostają takie same jak określono w umowie ramowej.

Elastyczność w ramach logistyki kontraktowej

Działasz w branży logistyki kontraktowej? W takim razie wiesz, jak wymagające może być efektywne zarządzanie technologią w ramach umów na czas określony. My oferujemy wsparcie w tym zakresie, dopasowując okres obowiązywania umowy do cyklu życia sprzętu. Stale monitorujemy również całkowity koszt posiadania, oferując jednocześnie maksymalną elastyczność działania. Od wstępnej wyceny po remarketing  
Jeśli Państwa klient przedłuży umowę, możecie również u nas przedłużyć okres jej obowiązywania przy odpowiedniej korekcie raty leasingowej. A co, jeśli chcesz elastycznie finansować obecny sprzęt? Nie stanowi to żadnego problemu. Możemy włączyć aktywa z ksiąg klienta do naszych umów poprzez model sprzedaży i leasingu zwrotnego, a następnie dodać sprzęt do indywidualnego rozwiązania. Co więcej, z reguły jesteśmy w stanie tak elastycznie zarządzać płatnościami klienta, że jego płynność finansowa jest w dużym stopniu chroniona nawet na niestabilnych rynkach.

Przyczynowa alokację wszystkich wydatków

Czy wiesz, jakie urządzenia są wykorzystywane i gdzie? Kto jest ich producentem? Czy zmieniły się koszty serwisu i konserwacji? Nasza cyfrowa platforma zarządzania TESMA® zapewnia odpowiedzi na wszystkie te pytania. Łączy ona aspekty administracyjne i techniczne w czasie rzeczywistym, zapewniając pełny wgląd we wszystkie dane aktywów i umożliwiając dokładną, przyczynową alokację wszystkich kosztów.

W ten sposób klient ma pełną kontrolę nad fakturami i precyzyjny wgląd we stan wszystkich urządzeń, we wszystkich zakładach, w każdym kraju. Solidne dane bazowe pozwalają trwale zwiększyć wydajność procesów i uzyskać dalsze oszczędności.

Dodajmy do tego profesjonalne wsparcie naszych ekspertów, a otrzymamy idealne, niezależne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie dla wszystkich urządzeń. Przejrzyste, zoptymalizowane pod kątem całkowitego kosztu posiadania i na skalę międzynarodową

WIĘCEJ INFORMACJI

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych niestandardowych koncepcji biznesowych.
TECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

ZARZĄDZAMY INFRASTRUKTURĄ PRZEMYSŁOWĄ. WYDAJNIE. ELASTYCZNIE. NA CAŁYM ŚWIECIE.

Jesteśmy międzynarodowym partnerem technologicznym i finansowym świadczącym usługi leasingu infrastruktury przemysłowej. Wspieramy klienta od momentu zakupu, poprzez etap użytkowania, aż po remarketing. Nasze niestandardowe koncepcje biznesowe, obejmujące wszystkie aspekty infrastruktury przemysłowej, od systemów magazynowych, zakładów produkcyjnych i maszyn po pojazdy do transportu wewnętrznego, robotykę i automatykę, pozwalają obniżyć koszty ogólne i zwiększyć elastyczność działalności. Dodatkowo jesteśmy całkowicie niezależni od indywidualnych producentów i banków.

Read on 
TECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

TRANSPORT BLISKI - WYDAJNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Chcesz obniżyć koszty eksploatacji pojazdów do transportu bliskiego i zoptymalizować procesy administracyjne związane z ich zakupem, użytkowaniem i wycofywaniem z eksploatacji? Chcesz zapewnić większą przejrzystość w zakresie wykorzystania potencjału swej międzynarodowej floty? W tym zakresie zapewniamy wsparcie na każdym etapie, od procesu przetargowego do zwrotu pojazdów, a także osiągamy trwałą redukcję całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Read on 
TECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

PRODUKCJA I MASZYNY - STAŁE OBNIŻENIE KOSZTÓW

Chcesz osiągnąć zwrot z inwestycji już od pierwszej wyprodukowanej sztuki? Dążysz do elastycznego dostosowania produkcji do zmian na rynku? Nasi eksperci ds. całkowitego kosztu posiadania (TCO) zapewniają wsparcie przez cały cykl życia instalacji produkcyjnych, urządzeń i wyposażenia dodatkowego, zapewniając przejrzystość wydatków i oszczędności w kluczowych obszarach produkcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o obrabiarki CNC, złożone linie montażowe lub odzież roboczą, jedną umową obejmiemy wszystkie aktywa klienta. Na całym świecie, w standaryzowany sposób i niezależnie

Read on