SEARCH
REGION: POLAND
EN
PL

Jak mogę zoptymalizować procesy zaopatrzenia działu IT?

Czytaj więcej

Jak mogę zoptymalizować procesy zaopatrzenia działu IT?

Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie do centralnego zarządzania procesami przy wysokim stopniu automatyzacji, łącznie z pełnym wglądem w środowisko IT.
Czytaj więcej

Czy można pogodzić zrównoważony rozwój z redukcją kosztów?

Analizujemy całkowity koszt posiadania (TCO) rozwiązań IT i opracowujemy niestandardowe koncepcje biznesowe umożliwiające redukcję kosztów całkowitych i łatwą integrację zrównoważonych usług.
Czytaj więcej

Jak mogę osiągnąć wyznaczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Cele związane z zaopatrzeniem i zrównoważonym rozwojem mogą iść w parze. Możemy sprawić, że Twe rozwiązania IT będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla - bez dodatkowych nakładów i zapewniając wszelkie niezbędne certyfikaty.
Czytaj więcej

Zrównoważone zaopatrzenie w rozwiązania IT: niedrogie, proste i zrównoważone!

Jako nabywca masz wiele kontaktów i interesariuszy, a także zarządzasz dużą ilością danych, często na poziomie globalnym. Złożoność i koszty tego procesu rosną, szczególnie jeśli istnieje potrzeba odpowiedniego wyposażenia mobilnych i hybrydowych miejsc pracy. Do tego dochodzi jeszcze konieczność uwzględnienia nowych wytycznych dotyczących ochrony środowiska, takich jak niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw. W naszej Białej Księdze wyjaśniamy, jak zapewnić zrównoważony i efektywny kosztowo zakup rozwiązań IT.

  • Wgląd w aktualne trendy rynkowe
  • Wskazówki dotyczące pogodzenia zrównoważonego rozwoju z efektywnością kosztową w branży IT
  • Zrównoważone rozwiązania w zakresie zaopatrzenia

Co mówią nasi klienci?

„Wybraliśmy firmę CHG-MERIDIAN, ponieważ zapewnia ona przejrzyste przetwarzanie wszystkich elementów poprzez Portal TESMA®, a szczególne wrażenie robi proces zwrotów urządzeń obejmujący ich odnowienie w celu ponownego wprowadzenia do użytku. Było to dla nas szczególnie ważne, biorąc pod uwagę nasze wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju.”
Sabine Tschöp, menedżer ds. zakupów w Dziale Usług Korporacyjnych w Clariant Germany

Często zadawane pytania (FAQ): Co musisz wiedzieć, będąc nabywcą rozwiązań IT

Jak osiągnąć zrównoważony rozwój, skoro cykle zaopatrzenia w rozwiązania IT są coraz krótsze?

Kierujemy się zasadami gospodarki obiegowej. Dostarczamy wymagane rozwiązania IT, a używany sprzęt odbieramy do odnowienia i ponownego wprowadzenia na rynek. Podejście to wydłuża okres trwałości użytkowej aktywów, zmniejsza ilość odpadów elektronicznych i pozwala Twej firmie stale korzystać z najnowszych technologii IT.

Działania na rzecz ochrony klimatu zwiększają koszty. Dlaczego miałoby być inaczej w przypadku zaopatrzenia w rozwiązania IT?

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia efektywność kosztową przy dostawie zrównoważonych rozwiązań IT. Zaczynamy od analizy potencjalnych oszczędności: Jakie urządzenia są używane na całym świecie? Czy potrzebujesz ich wszystkich? Jak wysokie są wewnętrzne koszty administracji, konserwacji i napraw? Czy zajmujesz się już remarketingiem używanego sprzętu, a jeśli tak, to czy jest to opłacalne? A jeśli chcesz, aby Twój dział IT był neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, możemy Ci w tym pomóc już za kilka centów miesięcznie. 

Na czym polega neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla proces zaopatrzenia w rozwiązania IT?

Oferujemy naszym klientom możliwość zrekompensowania emisji CO2 generowanych w fazie produkcji, użytkowania i zakończeniu leasingu sprzętu, w tym także transportu. Ma to formę dodatkowej opłaty wykorzystywanej do wspierania wybranych międzynarodowych projektów mających na celu łagodzenie zmian klimatycznych. Nasz klient otrzymuje certyfikat potwierdzający ograniczenie emisji, wystawiony zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Jak mogę sprawdzić, czy moi dostawcy działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Możesz przykładowo skorzystać z platformy takiej jak EcoVadis. Dostarcza ona informacji na temat zaangażowania wielu firm w programy społecznej odpowiedzialności w biznesie i odpowiednio je klasyfikuje. Firma CHG-MERIDIAN uzyskała srebrną ocenę, co plasuje ją w grupie 25 procent firm zaangażowanych w zrównoważony rozwój.

Lista kontrolna - Twoje korzyści:

1. Efektywna kosztowo niestandardowa koncepcja biznesowa. 
2. Maksymalna przejrzystość dzięki zastosowaniu naszej platformy TESMA®.
3. Międzynarodowy zespół, który w miarę możliwości zajmie się wszystkim za Ciebie.
4. Skuteczny remarketing używanych aktywów zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej. 
5. Dział IT neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla: niewielki wysiłek, duży wpływ.

KLASYFIKACJA

numer 1

Zgodnie z wynikami ankiety „2021 Global Chief Procurement Officer Survey” przeprowadzonej przez firmę Deloitte wydajność procesów zaopatrzenia ma wyższy priorytet niż oszczędności.

CYKLE ŻYCIA PRODUKTÓW

82 kg

Ilość gazów cieplarnianych generowanych przez telefon iPhone 12 Pro. Większość z nich jest emitowana podczas produkcji. Odnowienie i remarketing mogą rozłożyć te emisje na dłuższy okres.

KONKURENCJA

30 %

Waga przypisywana czynnikowi „zrównoważony rozwój” w przetargach publicznych w Norwegii. Inne kraje już pracują nad wdrożeniem podobnych kryteriów.

„W ramach procedur przetargów publicznych firmy coraz częściej muszą w pełni udokumentować swe działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, co zwiększa wpływ i odpowiedzialność w zakresie zaopatrzenia w rozwiązania IT. Dlatego właśnie działalność firmy CHG-MERIDIAN na rzecz zrównoważonego rozwoju jest corocznie oceniana przez EcoVadis.”
Matthias Steybe, Grupowy Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju w CHG-MERIDIAN
CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen

Wizyta w naszym centrum technologicznym

Każdego roku w naszych centrach technologicznych lub za pośrednictwem naszych autoryzowanych partnerów odnawiamy i ponownie wprowadzamy na rynek prawie milion urządzeń, od drukarek po smartfony. Zapraszamy na wycieczkę po naszym centrum technologicznym w Gross-Gerau.

Fragment naszej Białej Księgi

„Ograniczone zasoby i cyfryzacja wymagają nowej formy zaopatrzenia działów IT, która jest bardziej zorientowana na użytkowanie i w większym stopniu skupia się na zrównoważonym rozwoju. Stanowi ona podstawę efektywnego zarządzania zasobami IT, a także umożliwia bardziej pewne i elastyczne planowanie. Zapewnia również znaczne korzyści kosztowe.

Cyfryzacja, zrównoważony rozwój i efektywność kosztowa idą ze sobą w parze. Oferują one firmom szereg korzyści i pomagają im stać na czele ruchu dążącego do tego, aby społeczna odpowiedzialność w biznesie odgrywała kluczową rolę w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów.”